เรียนรู้ระบบการศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์ (The Dutch Education System)

ระบบการศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากและมีความแตกต่างจากระบบการศึกษาในหลายประเทศ โดยถูกวางแผนเป็นเส้นทางสำหรับเด็ก ๆ ชาวดัตช์ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้มีระยะเวลาที่เหมาะสมในการเรียนรู้และก้าวไปสู่การศึกษาระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบดังกล่าวทำให้นักเรียนดัตช์มีตัวเลือกทางการศึกษาที่ตรงตามความสามารถ โดยไม่ถูกบังคับหรือเลือกเรียนสายวิชานั้น ๆ เพียงเพราะการแข่งขันสูง สำหรับผู้ที่กำลังจะย้ายมาอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมกับเด็ก ๆ หรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ ระบบการศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์ และอาจมีข้อสงสัยว่าที่ประเทศเนเธอร์แลนด์จัดการเรียนการสอนอย่างไร เรามาเรียนรู้ระบบการศึกษาของที่นี่ไปพร้อม ๆ กัน เลือกอ่านตามหัวข้อ แสดง 1. ประเภทของโรงเรียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ 2. ระดับการศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์ 2.1. ก่อนวัยเรียน (De peuterspeelzaal) 2.2. … Continue reading เรียนรู้ระบบการศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์ (The Dutch Education System)